A A A

INNE

Wykonujemy również inne, nie komputerowe efekty, realizowane bezpośrednio na planie filmowym, jak np. parę, efekty wodne, itp.